advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider

BEZPEčIE A DISKRéTNOSť

amo-3

Súkromná bezpečnostná služba

advanced divider
advanced divider
advanced divider

Cielom našej práce je poskytovať bezpečnostné služby na profesionálnej úrovni pri zachovaní vysokej diskrétnosti.

skrolujte dole
advanced divider
advanced divider

BEZPEčIE A DISKRéTNOSť

[Profil spoločnosti]

X

AMO 3, s.r.o., je súkromná bezpečnostná služba pôsobiaca na trhu od roku 1998. Patrí k renomovaným spoločnostiam s dlhodobými skúsenosťami v oblasti zabezpečovania a stráženia objektov v Bratislave. Je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 000727.

Naša spoločnosť disponuje tímom pracovníkov schopných zvládnuť aj tie najnáročnejšie úlohy pri zachovaní diskrétnosti, profesionality a lojality. Všetky ponúkané služby zabezpečujeme skúsenými, preverenými a spoľahlivými pracovníkmi.
chránime vás od roku
1998
amo3.sk - súkromná bezpečnostná služba
473 / 2005
amo3.sk - súkromná bezpečnostná služba

BEZPEčIE A DISKRéTNOSť

[Ponukaslužieb]

PS001838
01

ochrana majetku

na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

02

ochrana majetku

na ostatných verejne prístupných miestach

03

ochrana majetku

na inom než verejne prístupnom mieste

04

ochrana osoby

05

zabezpečovanie poriadku

na mieste zhromažďovania

06

zabránenie vstupu

nepovolaným osobám

07

prevádzkovanie

zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému

08

vyhodnocovanie narušenia

chráneného objektu alebo chráneného miesta

09

ochrana nainštalovaných zariadení

klienta v uvedených priestoroch, najmä pred poškodením, zničením a odcudzením

amo3.sk - súkromná bezpečnostná služba
amo3.sk - súkromná bezpečnostná služba

BEZPEčIE A DISKRéTNOSť

[Pracujte u nás]

Z času na čas hľadáme pre našu spoločnosť nové posily – zamestnancov, ktorí sú bezúhonní, spoľahliví, flexibilní, samostatní, zdravotne spôsobilí.

Ak nám pošlete Váš životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov, zaradíme Vás do evidencie uchádzačov a v prípade záujmu Vás budeme kontaktovať.

Zaslaním životopisu dávate Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679.

Podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o zamestnanie v SBS:

minimálny vek 18 rokov

advanced divider

občianska bezúhonnosť

advanced divider

občianska spoľahlivosť

advanced divider

zdravotná spôsobilosť

advanced divider

platný preukaz odbornej spôsobilosti typu S

advanced divider

v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti

advanced divider

vodičský a zbrojný preukaz vítaný

amo3
Translate »