PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosti  AMO - 3, s. r. o . so sídlom v Bratislave, Sasinkova 5 bola udelená licencia na prevádzkovanie súkromno - bezpečnostných služieb v zmysle zákona č. 473 / 2005 Z. z., ako aj akreditácia na vykonávanie školení odbornej spôsobilosti pracovníkov a prevádzkovateľov SBS na území celého Slovenska. Spoločnosť AMO - 3 patrí medzi renomované spoločnosti s dlhodobými skúsenosti v oblasti zabezpečovania a stráženia objektov na území mesta Bratislava ako aj v jeho okolí.

Predmetom našej činnosti je:

- poradenská činnosť v oblasti ochrany osôb a majetku,
- sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania,
- zabezpečenie ochrany majetku a osôb,
- výkon strážnej služby,
- zabezpečenie poriadku pri športových a kultúrnych podujatiach,
- ochrana prevozu finančných hotovostí,
- predaj, montáž a údržba zabezpečovacích systémov,
- vykonávanie pravidelných skúšok funkčnosti poplachových systémov narušenia (PSN)
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok poplachových systémov narušenia
- vypracovanie bezpečnostných projektov
- detektívne služby
- vyhľadávanie zmien magnetického poľa – odposluchov
- školiace stredisko v zmysle zákona 473 / 2005

Naša spoločnosť disponuje odbornou, morálnou a zdravotnou spôsobilosťou a týmom pracovníkov schopných zvládnuť aj najnáročnejšie úlohy pri zachovaní náležitej diskrétnosti. Výhodou využitia služieb spoločnosti AMO – 3, s.r.o. je najmä vo využiteľnosti jednotlivých ponúkaných služieb ako jedného komplexného celku, pre zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti osôb a majetku zmluvného partnera.


© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk