PREPRAVA FINANČNEJ HOTOVOSTI

Zabezpečujeme pravidelnú i nepravidelnú prepravu finančných hotovostí, cenných papierov, cenín, cenností a iných hodnôt na území celého Slovenska. Túto službu zabezpečujú zvlášť na túto činnosť špeciálne vycvičení, vyzbrojení a vystrojení zamestnanci spoločnosti.

Riadenie prevozu realizuje dispečing spoločnosti, ktorý zodpovedá aj za operatívne riešenie mimoriadnych požiadaviek zmluvného partnera.

Cenové relácie za poskytovanie doprovodnej služby pri prevoze peňazí, resp. prevoze dennej tržby sú určené podľa výšky prepravovanej hotovosti alebo cenností ako aj podľa miesta prepravy.


© 2008 AMO - 3, s.r.o. | amo3@amo3.sk